Prikazi temperaturu u: Stepenima celzijusa | Farenhajtima | Odaberi

Vreme u Beogradu za narednih 48 sati

Norveski meteogram za Beograd

Na meteogramu je prikazana temperatura u Beogradu u narednih 48 sati. Možete videti i oblačnost, količinu padavina kao i pritisak i jačinu vetra za Beograd.

Prosečna mesečna temperatura u Beogradu

Statistika temperatura u Beogradu, istorijski po mesecu

Objašnjenje grafika temperature:

Maksimalna temperatura:
Prosečna maksimalna dnevna temperatura u Beogradu za 24 sata, po mesecu
Minimalna temperatura:
Prosečna minimalna dnevna tempreartura u Beogradu za 24 sata, po mesecu
Temperature su merene u periodu od 1961 do 1990 godine
Podaci su preuzeti sa WMO

Prosečan broj kišnih dana po mesecu u Beogradu

Statistika broja kišnih dana u Beogradu, istorijski po mesecu

Objašnjenje grafika padavina:

Prosečna precipitacija u Beogradu:
Grafik pokazuje prosečan broj kišnih dana sa padavinama po mesecu.
Kada padavine prelaze 1mm po danu (24 sata) taj dan se smatra kišnim danom.
Podaci su bazirani na periodu od 1961 do 1990 godine
Podaci su preuzeti sa WMO